Đã tìm thấy 50 kết quả

Return

by Sắc Sắc
10 Tháng 9 2019 13:05
Jump to forum
Jump to topic

Re: [HĐ- CAO H- 1v1 ] Chàng Hội Trưởng và Cô Cán Sự Nhỏ- Tiêu Tùng Thử

Chương 1. Trong rừng cây nhỏ Kinh Trì là hội trưởng hội học sinh, còn cô chỉ là một cán bộ văn nghệ nho nhỏ. Hôm nay, sau khi cuộc họp thường kỳ kết thúc, Kinh Trì đeo tai nghe đi ra ngoài, để quên bút trên bàn, khi cô dọn dẹp tài liệu thì thấy cây bút có giá trên trời này, cho nên chạy đi tìm anh....
by Sắc Miu
11 Tháng 9 2019 12:42
Jump to forum
Jump to topic

Re: [CĐ-Quyền mưu-3S] Nhật kí phong hậu của tả tướng

Chương 1. Có gian thần Nguyệt Trừng Triều không giống với các triều đình khác, người cầm quyền là nữ tử. Cũng không giống với các triều đại nữ tử vi tôn khác, tuy hoàng đế của Nguyệt Trừng Triều là nữ đế, nhưng tất cả quan viên trong triều vẫn là nam tử. Về phần nguyên nhân người trong thiên hạ đều...
by Sắc Sắc
14 Tháng 9 2019 11:39
Jump to forum
Jump to topic

Re: [CĐ-Quyền mưu-3S] Nhật kí phong hậu của tả tướng

Chương 2: Bí mật nhỏ của đại gian thần Ngụy Tiêu thu hồi suy nghĩ miên man của mình, tập trung trả lời vấn đề của nữ đế: “Hồi bẩm bệ hạ, năm rồi là do Lễ Bộ Thượng Thư - Uông Thành Lâm phụ trách.” “Nếu đã thế, lễ hiến tế năm nay cũng giao cho hắn đảm nhiệm đi.” Cảnh Ninh vừa nói vừa viết lên tấu ch...
by An Ca
22 Tháng 9 2019 09:51
Jump to forum
Jump to topic

Re: [CĐ- 21+ - 1v1] Truy Thê Ký - Vân Phỉ

Chương 2. Ác mộng   “Cũng không thể mặc kệ, nếu cứ mặc kệ, nàng ta sẽ càng kiêu ngạo hơn.” San Hô luôn trung thành với Tô Thanh, nên vô cùng căm hận: “Nô tỳ thấy, Lâm Ngọc Lan kia là muốn làm quý thiếp của gia, việc này không thể nào được…”   Mặc dù tính tình của Tô Thanh thẳng thắn, nhưng không có...