Quản trị viên

Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

Hình đại diện của nhóm

HạngNgười lãnh đạo nhóm Bài viết Đến từ, Website, Facebook, Twitter, Skype, YouTube, Google+ Ngày tham gia
Site Adminadmin 4   06 Tháng 8 2019 20:46
Các thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia
Sắc Mị Sắc 391   19 Tháng 8 2019 22:32