Bạn đang xem trang 15 / 15 trang

Re: [CAO H, HĐ, 1V1] CƯỠNG TÌNH - NÃI HOÀNG LƯU TÂM - Full

Đã gửi: 08 Tháng 9 2020 12:36
by Hacachnhiet
Thix mà k nói, bị ngược cho con dân hả dạ

Re: [CAO H, HĐ, 1V1] CƯỠNG TÌNH - NÃI HOÀNG LƯU TÂM - Full

Đã gửi: 09 Tháng 9 2020 01:25
by Peaceminusone1896
Lần đầu tiên em đọc cao H mà rời nước mắt nhiều như thế này. Truyện hay cảm động, tyy rằng nhiều lúc thấy sợ ích kỉ của nức chính nhưng dù sao cũng là người sợ bị tổn thương nên mới thành như thế. Kết cục truyện ưng. Cảm ơn editor. Lần đầu tiên em nhắn dài ntn. Hơi lung tung mong cá editor bỏ qua cho. :k-tuzki-k5401:

Re: [CAO H, HĐ, 1V1] CƯỠNG TÌNH - NÃI HOÀNG LƯU TÂM - Full

Đã gửi: 15 Tháng 9 2020 03:43
by Hạ Sơ
truyện cảm động quá. Cảm ơn editor rất nhiều <3